CV Edwin van Dijk

Mr. Edwin van Dijk

18-10-1969
E: e.dijk@constructadvocaten.nl
M: 06 22 449 612

 

Werkzaam als

In de 20 jaar dat ik actief ben binnen het bouwrecht en het aanbestedingsrecht, is een ding niet veranderd en dat is de behoefte om even te kunnen sparren met iemand die de taal van de bouw spreekt. Morgen een bouwvergadering, betekent vandaag even willen weten waar je staat. Dat kan juridisch zijn: wat staat er in het bestek en claim ik nu wel of niet terecht meerwerk? Maar dat kan ook strategisch zijn: hoe ga ik het gesprek in – vol in de aanval of constructief en met open vizier? Willen weten waar je juridisch staat, geldt eigenlijk voor alle facetten binnen de bouw, of het nu gaat om contractonderhandelingen of om de keuze te gaan procederen. De uitdaging is om het antwoord praktisch te houden en als het kan ook nog eens met behoud van de (commerciële) relatie met je contractspartij. Denken in oplossingen is dan goed maar niet voldoende, het ook gaat vooral ook om de praktische aanpak daarvan. Het belang van deze aanpak breng ik overigens ook graag over in de cursussen en praktijkbijeenkomsten die ik regelmatig mag geven aan projectleiders, calculators, werkvoorbereiders en kostendeskundigen.

 

Ervaring in behandelde dossiers

 • Contractbeoordelingen voor een bouwbedrijf met betrekking tot de nieuwbouw van het Centraal Station in Utrecht
 • Begeleiding van een middelgrote gemeente bij een procedure over een meerwerkclaim bij een rioolrenovatieproject
 • Advisering van een woningcorporatie in verband met het meer structureel gaan gebruiken van geïntegreerde contractvormen
 • Vertegenwoordiging van een aannemer bij diverse geschilpunten over een aangelegd natuurgebied op basis van een traditioneel RAW-bestek
 • Onderhandelingsbesprekingen voor een aannemer in verband met een stagnatieclaim als gevolg van aangetroffen Niet Gesprongen Explosieven in een uit te baggeren watergang binnen een UAV-GC kader
 • Advisering omtrent de uitoefening van een retentierecht bij de realisatie van een windmolenpark
 • Het behartigen van een aannemer in de groenvoorziening over de kwaliteit van het werk beoordeeld op basis van een beeldbestek
 • Advisering omtrent de risicoverdeling bij een geïntegreerd contract (UAV-GC) over onderhoudswerkzaamheden van aantal kunstwerken (KOSMOS)
 • Advisering en vertegenwoordiging van inschrijvers bij diverse aanbestedingsgeschillen
 • Advisering van een toeleverancier over inkoopcontracten voor gevelbekleding van een groot renovatieproject (woontorens) in Rotterdam
 • Begeleiding van een aannemer met betrekking tot een geschil over de uitleg van een RAW-bestek in het kader van de aanleg van een natuurstenen stadsplein
 • Beoordeling van zowel geïntegreerde-contracten als traditionele contracten van verschillende te realiseren zorgcomplexen

 

Publicaties

 • ‘Deurwaarders tussen contractsvrijheid en beroepsnormen. Over de meerwaarde van ethiek in het juridisch debat’, TvPP 2018, afl. 4, p. 99-107
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 4 augustus 2017, No. 35.630, (Verantwoordelijk voor het gehele ontwerp) in TBR (Tijdschrift voor Bouwrecht) 2018/83
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 18 juni 2016, No. 72.031 (Vertraging en rechtsverwerking) in TBR (Tijdschrift voor Bouwrecht) 2017/103
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 20 november 2014, No. 71.915, (Mate van keuzevrijheid in vraagspecificatie en het stellen van vragen) in TBR 2015/65
 • ‘Zelf creatief zijn bij aanbesteding’, Cobouw, 19 juli 2013, nummer 135;
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 28 maart 2013, No. 32.994, (Onjuiste informatie) in TBR 2013/189
 • ‘Onvoldoende informatie in bestek’, Cobouw, 15 maart 2013, nummer 49
 • ‘Nieuw: de Commissie van Aanbestedingsexperts’, Bouwregels in de Praktijk, mei 2013, p. 24
 • ‘Kroniek rechtspraak UAV-gc’, TBR 2013, p. 22-31
 • ‘Proportionaliteit bij aanbestedingen’, Bouwregels in de praktijk, mei 2012, p. 23
 • ‘Het bouwverslag in de UAV 2012’, Bouwregels in de praktijk, april 2012, p. 29
 • ‘Verjaring: de wettelijke termijn van twee jaar, Bouwregels in de praktijk, juni 2011, p. 32
 • ‘Onredelijke voorwaarden’, Bouwregels in de praktijk, november 2010, p. 26
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 1 juli 2010, No. 32.254, (Vraagspecificatie UAV-GC 2005) in TBR 2011/68
 • ‘Waarschuwen bij en motiveren bij aanbestedingen’, Bouwregels in de praktijk, september 2010, p. 30
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 4 november 2008, No. 30.477, (Uitleg functionele eisen, vraagspecificatie I) in TBR 2010/53
 • ‘Systeemgerichte contractsbeheersing: juridische verkenning’, Bouwregels in de praktijk, 2009/6, p. 31
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 22 februari 2008, No. 28.942 (Bommen en granaten) in TBR 2008/131
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 16 januari 2008, No. 28.010 (Garantie op grond van par. 22 UAV ’89) in TBR 2008/20
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 21 augustus 2007, No. 27.733 (Verstrekken van onjuiste gegevens) in TBR 2008/130
 • ‘Risicoverdeling in de UAV-GC’, Bouwregels in de praktijk, 2007/nr. 12, p. 24

 

Opleidingen

1994 – 1997 Rechten Vrije Universiteit Amsterdam

Werkervaring

1997 – 1999 Vereniging Eigen Huis
1999 – 2000 ARAG Rechtsbijstand (Bouwrecht)
2000 – 2016 Bierman Advocaten, partner vanaf 2009 (bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht)
2016 – 2018 Cortex Advocaten, vennoot (bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht)
2018 – heden Construct Advocaten, partner (bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht)

Overige

Talenkennis

Nederlands, Duits, Engels

Lidmaatschappen 

Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Vereniging voor Tuchtrecht, Bouwsociëteit Rivierenland, Leenheren van Slot Loevestein

Docentschappen 

Aanbestedingsrecht en bouwrecht bij onder meer TU Delft (tot 2013), Haagse Hogeschool (tot 2009), BOB Kennisoverdracht (tot 2012), Vitruvius, Aspectibus (voorheen Stichting STABU) en Mr. in opleidingen, aangevuld met ‘incompany-bijeenkomsten’ bij bouw(gerelateerde)bedrijven en overheden. Ethiek en recht bij Radboud Universiteit Nijmegen en bij Mr. in opleidingen.

Interesses 

Hardlopen

Karaktereigenschappen 

Geduldig, analyserend, strategisch, constructief, oplossingsgericht, leergierig, doorvragend, belangstellend

 


Bekijk ook Robert Jan's CV