Ingebrekestelling, verzuim en fatale termijn, annotatie bij Hoge Raad 15 december 2017, gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2019/11

Lenneke Muller Lenneke Muller
Download publicatie

Gamechangers zijn er al; geef ze ook de ruimte, Cobouw, 18 december 2018

Edwin van Dijk Edwin van Dijk
Download publicatie

Opeisbaarheid prestatie aannemer, annotatie bij uitspraak van de Raad van Arbitrage van 7 juli 2017, gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2018/178

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak
Download publicatie

Detailengineering door de leverancier: wie is daar ook alweer voor aansprakelijk, Cobouw, 15 november 2018

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak
Download publicatie

Verantwoordelijkheid voor het hele ontwerp, annotatie bij uitspraak van de Raad van Arbitrage van 4 augustus 2017, gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2018/83

Edwin van Dijk Edwin van Dijk
Download publicatie

Algemene voorwaarden: blijf altijd scherp, Cobouw, 4 oktober 2018

Lenneke Muller Lenneke Muller
Download publicatie

Risico’s: de aannemer kan ze beheersen maar moet hij ze ook betalen?, Cobouw, 4 september 2018

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak
Download publicatie

Deurwaarders tussen contractsvrijheid en beroepsnormen. Over de meerwaarde van ethiek in het juridisch debat, gepubliceerd in het  TvPP 2018, afl. 4, p. 99-107

Edwin van Dijk Edwin van Dijk
Download publicatie

Contracteren: wat op papier staat laat nogal eens te wensen over, Cobouw, 27 juli 2018

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak
Download publicatie