Construct Advocaten gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. Construct Advocaten respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Construct Advocaten gebruikt die gegevens uitsluitend om:

  • de door haar aangeboden diensten te verrichten;
  • met u in contact te treden;
  • de prestaties van de website te verbeteren.

Het anderzins verwerken van persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Construct Advocaten daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderzins een vraag aan Construct Advocaten stelt.

Construct Advocaten gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de website zelf aan Construct Advocaten ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype; IP-adres) onder andere automatisch ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren of actief door de persoonsgegevens in te vullen op de website.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen wij het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Construct Advocaten, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Construct Advocaten.