Vertegenwoordiging van een haven in een arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw tegen een baggeraar inzake de deugdelijkheid van de uitgevoerde baggerwerkzaamheden.

Vertegenwoordiging van een aannemerscombinatie in een NAI arbitrage tegen een opdrachtgever over een aansprekend design & construct project van de Hanzelijn

Advisering van een aannemerscombinatie over een geschil met een onderaannemer over de bouw van een kolencentrale op de Maasvlakte

Advisering van een aannemerscombinatie over diverse geschillen inzake de nieuwbouw van een deel van station Arnhem

Advisering van een aannemer over een geschil naar aanleiding van de nieuwbouw van een gerenommeerd museum in Amsterdam

Advisering van een aannemer over het sluiten van een design & construct overeenkomst met een opdrachtgever voor de bouw van een toonaangevend duurzaam kantoorgebouw

Vertegenwoordiging van een installateur in een procedure Raad van Arbitrage voor metaalnijverheid en –handel tegen een woningcorporatie over de uitvoering van de werktuigbouwkundige installaties in een woon-zorg complex